GKI továbbképző tanfolyam - HIR ADR Iskola

GKI különbözeti továbbképző tanfolyam

tanfolyamunkra

előzetes telefonos egyeztetést követően (20/9225-372) folyamatosan jelentkezhet.

Számítógépe előtt ülve is fel tud készülni a GKI vizsgára. Ha úgy gondolja, hogy az önálló felkészülés, az egyedi időbeosztás jobban fekszik Önnek, mint a tantermi előadások, jelentkezzen személyi igazolványávalvezetői engedélyévellakcímkártyájával, amennyiben már volt GKI kártyájával és egy három hónapnál nem régebbi igazolványképpel irodánkban. A papírmunka elvégzését követően hozzáférést kap a tananyaghoz (internet hozzáférés szükséges), majd az anyag megtanulását követően tud vizsgázni a Vizsgaközpont (Pécs, Hengermalom u. 2.) számítógépes termében.

A GKI tanfolyamra történő jelentkezést optimálisan a vizsga előtt kb. 3 héttel célszerű megtenni, hogy legyen megfelelő felkészülési idő a vizsga ellőtt, és a tananyag átolvasását követően maradjon idő a tesztkérdések többszöri átismétlésére, gyakorlására is.

A tanfolyam elvégzéséhez szükséges:

 • egy e-mail cím,
 • internet kapcsolat,
 • számítógép, és
 • alapfokú számítógépes ismeret (kattintani tudás).

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

Az aktuális tanfolyamdíjainkról a tanfolyamok leírásánál ill. a tanfolyam díjak menüpontban tájékozódhat, GKI árufuvarozó (tehergépkocsi-vezetői) továbbképző tanfolyamunk díja mindösszesen 82 900 Ft.

Ha szeretné megszerezni, megújítani Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI kártya), keressen bennünket elérhetőségeinken.

Várjuk megtisztelő jelentkezését a közel 30 éves HIR ADR Iskolában (szaktanfolyamok 1994 óta) elérhetőségeinken.

Ne felejtse, tanfolyamaink elvégzése után nagyobb eséllyel indul versenybe a munkaerőpiacon, hiszen mind Magyarországon, mind Nyugat-Európában igény van a jól képzett sofőrökre.

GKI továbbképző tanfolyam vizsga nélkül:

Az aktuális szabályozás szerint lehetővé válik a GKI továbbképző szaktanfolyam vizsga nélküli elvégzése. Az ilyen képzést folytató képző szervnek megfelelő, akkreditált képzési programmal kell rendelkeznie. Miivel a programakkreditációra vonatkozó pályázatot 2023. augusztus elején lehetett beadni és a pályázatot kiíró Építési és Közlekedési Minisztériumnak 60 napja van a képzési program elbírálására, így vizsga nélküli GKI továbbképző tanfolyam várhatóan októberben tud leghamarabb indulni. Részletesebb információk (képzés menete, díja, stb.) hamarosan ...

A vizsga nélküli GKI továbbképző tanfolyamok esetén a vizsgadíj helyett a vizsgadíjakkal megegyező mértékű felügyeleti díjat kell fizetni a közlekedési hatóság részére.

FONTOS VÁLTOZÁS, hogy a lejáró GKI kártya érvényessége a lejárati idejétől számított öt év lehet, ha a járművezető a továbbképzési kötelezettségének a lejárati idő előtti hat hónapon belül tesz eleget. Egyébként az érvényességi idő a tanfolyam, illetve vizsgakötelezettség teljesítésétől számított öt év.

 

IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet GKI különbözeti továbbképzési képesítésre felkészítő tanfolyamunkra. 

A GKI tanfolyam elvégezhető

Tantermi képzés

Autóbuszvezetői különbözeti továbbképesítésen akkor vehet részt, ha a korábban - de legfeljebb egy éven belül - már megszerezte árufuvarozói (tehergépkocsi vezetői) Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI). Autóbuszvezetői különbözeti továbbképesítést akkor kell szereznie, ha a korábban megszerzett GKI tehergépkocsi vezetői képesítése mellé közúton D1, D1+E, D, D+E kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet kíván vezetni.

Árufuvarozói (tehergépkocsi vezetői) különbözeti továbbképesítésen akkor vehet részt, ha a korábban - de legfeljebb egy éven belül - már megszerezte autóbuszvezetői Gépjárművezetői Képesítési Igazolványát (GKI kártya). Árufuvarozói (tehergépkocsi vezetői) különbözeti továbbképesítést akkor kell szereznie, ha a korábban megszerzett GKI autóbuszvezetői képesítése mellé a közúton C1, C1+E, C, C+E kategóriájú vezetői engedéllyel vezethető járművet kíván vezetni.

Mind a GKI szakmai alapképesítés, mind a GKI továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

A gépjárművezetőnek, amennyiben tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • Autóbuszvezetői különbözeti továbbképzés esetén 2008. szeptember 9. előtti „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya) és egy éven belüli árufuvarozói (tehergépkocsi vezetői) Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya).

 • Árufuvarozói (tehergépkocsi vezetői) különbözeti továbbképzés esetén 2009. szeptember 9. előtti „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány és egy éven belüli autóbuszvezetői Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI).

A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Tantárgyak :

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen,
 • Konzultáció.

A GKI vizsga tárgyanként írásbeli tesztből áll.

Hiányzások pótlása:

A GKI tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

 • GKI továbbképzés kiegészítő:           38 400 Ft + 4 600 Ft vizsga

A bizonyítvány (GKI kártya) kiállításának díja: 9 900 Ft

A GKI tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

A vizsga díja:

A GKI vizsga díja a vizsga időpontjában hatályos rendelet szerint kerül megállapításra. Jelenleg a hatályos 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szerint számítógépes elméleti vizsga: 4 600 Ft/db.

Felmentések:

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre a KAV felmentést adhat:

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Távoktatás (e-learning)

Az E-learning egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván a vizsgára felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,

lehetősége van a GKI tanfolyamot távoktatásos formában (e-learning) elvégezni.

A képzés menete ez esetben:

 1. Jelentkezés a HIR ADR Iskolánál személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, lakcímkártyával és egy három hónapnál fiatalabb igazolvány képpel.
 2. Az adminisztráció rendezését követően e-mail-ben hozzáférést kap a tananyaghoz.
 3. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 4. A vizsga előtt az előírt szimulátoros vezetés elvégzése.
 5. Vizsga.

A GKI e-learning képzés egy elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. A tananyag fejezetekből és gyakorló modulokból áll. Ahhoz, hogy a fejezet befejezését követően a következő fejezet anyagához jusson, sikeresen meg kell oldania a fejezet végén lévő tesztkérdéseket. Ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a teszteket, - tehát minden oldal a tartalomjegyzékben minden oldal megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát - a tanfolyamot sikeresen elvégezte.

A program a tanfolyam elvégzését követően az "éles" vizsgáig további gyakorlási lehetőséget biztosít.

A feltételek, tanfolyamdíjak, tantárgyak megegyeznek a tantermi képzésnél leírtakkal.

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Jelentkezzen tanfolyamainkra! - HIR ADR Iskola

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...