Tachográf kezelés és rakományrögzítés tanfolyam

Talán elsőre meglepő lehet egy tanfolyam ilyen kombinációban, de aki érintett a fuvarozói szakmában az tudja, hogy az említett témakörök a biztonságos szállítás alapelemei. Ennek megfelelően az ellenőrző hatóságok is nagy hangsúlyt fektetnek a tachográf kezelésére, a vezetési és pihenőidők betartására, a biztonságos rakományrögzítésre (és nem megfelelés esetén súlyos pénzbírságra kell számítani) . Tanfolyamainkon gyakorlati példákkal ismertetjük a vonatkozó előírásokat.  

Tachográf tanfolyam

Az Európai Unió a Tanács 2014. február 4-i 165/2014/EU rendeletében határozta meg a digitális tachográfok bevezetését a vezetési- és pihenőidők fokozottabb betartatásának érdekében.

Az EU rendelet szerint a szállítási tevékenységet végző vállalkozónak gondoskodnia kell arról, hogy a tachográfos járművet vezető gépkocsivezető a tachográf használatáról megfelelő képzést kapjon, tehát a járművet csak olyan személy vezetheti, aki rendelkezik a tachográf szabályos működtetéséhez, a tachográf kategóriája (analóg- vagy digitális tachográf) szerint szükséges ismeretekkel. A rendelet kimondja, hogy a szállítási vállalkozásnak megfelelő utasításokkal kell ellátnia a gépkocsivezetőt és rendszeres ellenőrzéseket kell végeznie az előírások betartása érdekében. (És természetesen nem adhat neki olyan, közvetlen, vagy közvetett ösztönzőt, amely a menetíró készülékkel való visszaélésre sarkallhat). Amennyiben a jármű digitális menetíró készülékkel van felszerelve, a szállítási vállalkozásnak és a járművezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az adatoknak a menetíró készülékből (tachográfból) való - az ellenőrző hatóság kérésére történő - kinyomtatása vizsgálat esetén helyesen történjen.

A oktatás megfelelő dokumentálása igazolja, hogy a szállítási vállalkozás megfelel a vonatkozó előírásoknak, így a gépkocsivezető által esetlegesen elkövetett hibákért a vállalkozás már nem, vagy nem teljes mértékben vonható felelősségre.

Az oktatás gyakorisága a jogszabályban nem került meghatározásra, mi az évenként legalább egy alkalommal történő képzést javasoljuk.

Képzéseinken a téma szakértője avatja be a tachográf kezelésébe (foglalkoztatási előírások, vezetési és pihenőidők, készenlét, egyéb munka, munkaközi szünet, bírság tételek, digitális, analóg tachográf készülék használata, utólagos adatbevitel, két kéz - négy kéz, stb.) az érintett gépkocsivezetőket.

Rakományrögzítés

A 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2018 februári módosítása óta a magyar jogrendben is szerepelnek a rakomány rögzítésére vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek.

A rendelet szerint a rakományrögzítésnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 • a járművet vagy a konténert a rakomány kezelésére és rögzítésére alkalmas eszközzel kell ellátni;
 • a jármű rakományát alkalmas eszközzel (pl. leszorító hevederekkel, csúszó és állítható kengyelekkel, alak- és erőzáró eszközökkel, továbbá ezek kombinációjával) úgy kell rögzíteni, hogy az megakadályozzon a szállítás közben minden olyan elmozdulást, ami a rakomány helyzetét megváltoztatná vagy sérülését okozná;
 • rakomány elmozdulása kitámasztással, állványzattal vagy üres terek arra alkalmas anyaggal történő kitöltésével is megakadályozható.

A rakományrögzítésnek a jármű gyorsításából/lassításából eredő következő erőknek kell ellenállnia:

 • menetirányban: a rakomány súlyának 0,8-szorosa,
 • oldalirányban: a rakomány súlyának 0,5-szöröse,
 • menetiránnyal szemben: a rakomány súlyának 0,5-szöröse, és
 • általában véve meg kell akadályoznia a rakomány megdőlését vagy megbillenését.

A rakomány elosztásakor tekintetbe kell venni a járművek tömegére és méreteire vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban a jármű megengedett maximális tömegének határain belül megengedett maximális tengelyterhelést és a szükséges minimális tengelyterhelést.

A rakomány rögzítésekor a bizonyos járműalkatrészek – így a homlokfal, az oldalfalak, a végfalak, a rakoncák vagy a rögzítési pontok – szilárdságára vonatkozó követelményeket tekintetbe kell venni, amennyiben ezeket az alkatrészeket használják a rakomány rögzítésére.

A rakomány rögzítésére a következő rögzítési módszerek közül egy vagy több, illetve ezek kombinációja alkalmazható:

 • megfogószerkezetes rögzítés,
 • torlaszolásos rögzítés (helyi vagy teljes),
 • közvetlen kikötözés,
 • leszorításos lekötözés.

Képzéseinken a téma szakértője avatja be a rakományrögzítés előírásaiba az érintett gépkocsivezetőket

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 A képzés díja:

10 800 Ft + ÁFA / fő

12 fő feletti csoport esetén egyedi árképzést alkalmazunk.

Amennyiben az oktatás nem tantermünkben, ill. Pécs belterületén, hanem külső helyszínen történik, 150 Ft + ÁFA / km kiszállási díjat számolunk fel.

Dokumentálás:

A képzést követően a képzés megtörténtét igazoló jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, ill. a dolgozók részére.

Igény esetén a képzést követően vizsgalehetőséget is biztosítunk.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen történik.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...