Veszélyes áru szállításban közreműködő személyek ADR 1.3 szerinti képzése

Tájékoztatás az ADR 1.3 szerinti képzésről

Az ADR 1.3 fejezet vonatkozó előírásai szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzésre az ADR előírásai szerint azon vállalkozások, intézmények dolgozóinak is szüksége van, akik pl. korlátozott mennyiségben csomagolt árukra vonatkozó mentességgel, vagy az egy szállítóegységben szállított mennyiségből adódó mentességgel szállítanak veszélyes árukat.

A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk, olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

A képzés jellege:

  • Általános tájékoztató oktatás

A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.

  • Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás

A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.

  • Biztonsági képzés

A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

  • a vonatkozó jogszabály beiskolázási feltételt nem határoz meg.

 A képzés díja (2021. január 1-től):

8 000 Ft / fő

12 fő feletti csoport esetén egyedi árképzést alkalmazunk.

Amennyiben az oktatás nem tantermünkben, ill. Pécs belterületén, hanem külső helyszínen történik, 80 Ft / km kiszállási díjat számolunk fel.

Dokumentálás:

A képzést követően a képzés megtörténtét igazoló - a jogszabályban előírt tartalmú – jegyzőkönyvet, ill. az előírt okmányokat biztosítjuk a vállalkozás, ill. a dolgozók részére.

Igény esetén a képzést követően vizsgalehetőséget is biztosítunk.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás a megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen történik.

ADR 1.3 e-learning képzés:

Az ADR 1.3 szerinti e-learrning képzés, oktatás egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

  • nem áll Öntől távol az informatika világa,
  • saját tempójában kíván felkészülni,
  • nem szeret kimozdulni otthonról, munkahelyéről, esetleg külföldön dolgozik,
  • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,
  • naprakész információkat szeretne kapni

lehetősége van az ADR 1.3 szerinti e-learrning képzést távoktatásos, online formában (e-learning) elvégezni. Az ADR 1.3 szerinti e-learrning képzéssel kapcsolatos bővebb információt a https://adroktatas.hu oldalon talál.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

Kapcsolódó tanfolyamaink: