IDE kattintva, vagy a tanfolyam leírása alatti űrlap kitöltésével jelentkezhet GKI összevont továbbképzési képesítésre felkészítő tanfolyamunkra

 

A GKI tanfolyam elvégezhető

Tantermi képzés

Azok a gépjárművezetők, akik

 • 2009. szeptember 9-ét követően „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek.
 • 2009. szeptember 9. előtt már „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2009. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a nemzetközi árufuvarozó képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2014. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2009. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek.
 • 2008. szeptember 9-ét követően „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedélyt szereznek és annak megfelelő kategóriájú járművet kívánnak közúton vezetni, szakmai alapképesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek.
 • 2008. szeptember 9. előtt már „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedéllyel rendelkeztek (és nem végeznek a fenti kategóriák valamelyikére 2008. szeptember 9. után kategóriabővítést), a meglévő gépjármű-kategóriájuk vonatkozásában a nemzetközi autóbuszvezetői képesítés alapján kiadott igazolványuk érvényességének lejártától, legkésőbb tehát 2013. szeptember 10-től kezdődően, ill. ha az alapképesítésüket 2008. szeptember 9. után szerzik meg, annak a dátumától számított öt éven belül továbbképzési képesítés (GKI) megszerzésére kötelezettek.

Mind a GKI szakmai alapképesítés, mind a GKI továbbképzési képesítés megszerzése alól mentesülnek azok a gépjárművezetők, akik kizárólag olyan járművet vezetnek:

 • amelynek maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben,
 • amely műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak,
 • amelyet a vezetői engedély vagy az e rendeletben meghatározott szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használnak,
 • amely személyes használatban van, és amellyel kereskedelmi célú személy- és áruszállítást (közúti közlekedési szolgáltatást) nem végeznek,
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

A gépjárművezetőnek, amennyiben árufuvarozói tevékenységét az érintett járműkategóriá(k)ban az alapképesítés megszerzése, vagy az utolsó továbbképzési képesítési vizsga letétele után öt év elteltével is folytatni kívánja, továbbképzési képesítési szaktanfolyamon, majd az azt követő vizsgán kell igazoltan részt vennie, illetve megfelelnie.

 A tanfolyamra való beiskolázás feltétele:

 • GKI összevont továbbképzésnél 2009. szeptember 9. előtti „C” kategóriájú vagy „C1” alkategóriájú, továbbá „C1+E” és/vagy „C+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya), valamint 2008. szeptember 9. előtti „D” kategóriájú vagy „D1” alkategóriájú, továbbá „D1+E” és/vagy „D+E” kombinált kategóriájú vezetői engedély ill. Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI kártya).

 A tanfolyamra történő felvétel a beiskolázási feltételek megléte esetén a hallgató jelentkezésével (jelentkezési lap kitöltésével) történik.

Tantárgyak :

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Előírások alkalmazása,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen,
 • Konzultáció.

A GKI vizsga tárgyanként írásbeli tesztből áll.

Hiányzások pótlása:

A GKI tanfolyamról való hiányzás nem megengedett, hiányzás esetén előzetes egyeztetéssel pótfoglalkozásra 2 000 Ft/óra díj ellenében a hallgatónak képzőszerv lehetőséget biztosít.

A tanfolyam költségei:

 • összevont továbbképzés esetén:                           74 600 Ft + 18 400 Ft vizsga

 A bizonyítvány (GKI kártya) kiállításának díja: 9 900 Ft

 A GKI tanfolyam költségeit a hallgató a jelentkezést követően köteles megfizetni a képzőszerv részére, ezt követően válik jogosulttá a tanfolyamon való részvételre.

 A vizsga díja:

A GKI vizsga díja a hatályos rendeletek szerint kerül megállapításra. Jelenleg a 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet szerint számítógépes elméleti vizsga: 4 600 Ft/db.

Felmentések:

Egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre a KAV felmentést adhat.

Az oktatás helyszíne:

Az oktatás jellemzően Pécs, Bokor u. 21. sz. alatti oktatótermünkben zajlik, de 10 fő fölötti létszám együttes jelentkezése és igény esetén kihelyezetten a megrendelő telephelyén is történhet.

Távoktatás (e-learning)

Az E-learning egy korszerű képzési forma mindazoknak, akik időbeosztásukkal a hagyományos tantermi képzést – a személyes részvételt megkövetelő elméleti tanfolyamot – nehezen tudják összeegyeztetni.

Így tehát amennyiben

 • nem áll Öntől távol az informatika világa,
 • saját tempójában kíván a vizsgára felkészülni,
 • nem szeret kimozdulni otthonról, esetleg külföldön dolgozik,
 • nem akar hiányozni a munkahelyéről a kieső bérek miatt,

lehetősége van a GKI tanfolyamot távoktatásos formában (e-learning) elvégezni.

A képzés menete ez esetben:

 1. Jelentkezés a HIR ADR Iskolánál személyi igazolvánnyal, vezetői engedéllyel, lakcímkártyával és egy három hónapnál fiatalabb igazolvány képpel.
 2. Az adminisztráció rendezését követően e-mail-ben hozzáférést kap a tananyaghoz.
 3. Önálló felkészülés - a szükséges informatikai háttérről és internet elérésről a hallgatónak kell gondoskodnia.
 4. A vizsga előtt az előírt szimulátoros vezetés elvégzése.
 5. Vizsga.

A GKI e-learning képzés egy elfogadott és jóváhagyott zárt rendszerű távoktatási képzési forma. A tananyag fejezetekből és gyakorló modulokból áll. Ahhoz, hogy a fejezet befejezését követően a következő fejezet anyagához jusson, sikeresen meg kell oldania a fejezet végén lévő tesztkérdéseket. Ha az összes tananyagoldal kötelező elemeit megjelenítette és sikeresen teljesítette a teszteket, - tehát minden oldal a tartalomjegyzékben minden oldal megkapja a teljesített státuszt jelentő zöld pipát - a tanfolyamot sikeresen elvégezte.

A program a tanfolyam elvégzését követően az "éles" vizsgáig további gyakorlási lehetőséget biztosít.

A feltételek, tanfolyamdíjak, tantárgyak megegyeznek a tantermi képzésnél leírtakkal.

A GKI e-learning tanfolyam demója ITT megtekinthető.

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja:

Következő tanfolyamunk kezdési időpontja IDE kattintva megnézhető.

 

Tanfolyamainkkal kapcsolatos aktuális információkért kérem látogasson el "Aktuális" menünkbe is.

 

A tanfolyamra jelentkezési lap letölthető.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú mellékletében előírt tájékoztató letölthető.

 

Kapcsolódó tanfolyamaink:

Jelentkezés tanfolyamra

 

Kérjük, hogy amennyiben jelentkezni kíván valamely tanfolyamunkra, előzetes jelzésként töltse ki az alábbi űrlapot.
Lehetőség szerint az összes mezőben adja meg a kért adatokat (a *-gal jelölt mezők kitöltése nélkül nem lehet elküldeni az űrlapot), és küldés előtt ellenőrizze az adatok megfelelőségét. Köszönjük.

Kérem adja meg nevét!

Kérem adja meg e-mail címét!

Kérem adja meg telefonszámát!

Kérem, válassza ki a tanfolyam típusát!

Kérem adja meg hozzájárulását adatainak kezeléséhez!

Hallgatóink írták

 

A tanfolyam felépítése jól kigondolt, az előadássorozat végére kerek egésszé formálódik a tudásanyag, így az ADR használatának logikája elsajátításra kerül. Folyamatos visszakérdezések, tesztek segítenek azon "finomságok" rögzülésében, amelyek a napi használat során nem biztos, hogy előkerülnek, de a számonkérés során felmerülhetnek. Mindemellett baráti légkörben, de megfelelő figyelemmel zajlik az oktatás.

G. Gábor - Győr

 

Másodszor vagyok itt, most már felújítós Tanácsadóként ültem végig a tanfolyamot, ugyanabban a kedves "családias" légkörben, szép és nyugodt környezetben, ami először is megfogott. Ha lesz lehetőségem rá harmadszorra is idejövök majd. Komoly tudást, szakértelmet kaptam az iskola vezetőjétől és a téma kiváló szakértőjétől, aki sokat segített abban, hogy ezt a nehéz anyagot elsajátíthassam és hogy akadály nélkül túljussak az egyáltalán nem könnyű vizsgákon. Köszönök mindent!

K. Tamás - Székesfehérvár

 

További vélemények ...